EDGE - podstawy

EDGE, cóż to takiego?

EDGE to skrót od ang. Enhanced Data rates for Global Evolution czyli Zwiększone szybkości Transmisji Dla Ewolucji Globalnej. Jest to technologiczny następca GPRS, zwany także EGPRS od ang. Enhanced GPRS czyli Ulepszony GPRS. Technologia EDGE jest odpowiedzią na rosnące wymagania szybkości transmisji danych w ramach sieci GSM przed wdrożeniem sieci 3G (UMTS), dlatego jest często zaliczana do sieci 2.5G (GPRS/EDGE), bądź 2.75G jeśli standard GPRS jest oznaczony 2.5G.

Technologia EDGE bazuje na infrastrukturze oraz częstotliwościach GSM/GPRS, co oznacza, że nie występuje samodzielnie, tylko stanowi modernizację obecnych rozwiązań. Co do zasady działania, instalacja technologii polega na montażu nowych modułów do obecnych stacji przekaźnikowych (BTS) oraz instalacji nowego oprogramowania (możliwej zdalnie). Kluczowa różnica między GPRS, a EDGE tkwi w innej technice modulacji i kodowania. Jeśli dla uproszczenia przyjmiemy, że w obu technologiach dane przesyłane są impulsowo, to podczas wysyłania jednego impulsu w standardzie GPRS kodowany jest jeden bit, a w standardzie EDGE trzy bity. Dzięki temu najwyższa realnie osiągalna szybkość transmisji GPRS to ok. 80 kilobitów na sekundę, a w technologii EDGE ta wartość wynosi około 236 kilobitów na sekundę.

Urządzenie obsługujący technologię EDGE, jeśli usługa ta nie będzie dostępna, połączy się poprzez technologię GPRS. Podobnie jak GPRS, EGPRS jako element ewolucji sieci drugiej generacji, w wypadku nadchodzącego połączenia głosowego przerwie transmisję na czas rozmowy. Także analogicznie do transmisji GPRS korzystanie z usługi wiąże się z odpłatnością za przesłane dane, a nie za czas połączenia. Dzięki temu można swobodnie przeglądać strony WWW czy czytać maile bez obaw o wysokie rachunki. EDGE pozostaje także często najszybszym źródłem mobilnego dostępu do Internetu na terenach słabo zurbanizowanych, gdzie na instalację sieci 3G nie pozwala rachunek ekonomiczny.

Usługi dostępne dzięki technologii EDGE: - dostęp do stron WWW w przeglądarce telefonu - usługi synchronizacyjne, dzięki którym telefon może automatycznie sprawdzać prywatną lub służbową pocztę elektroniczną lub aktualizować kalendarz służbowy - możliwość subskrypcji serwisów komórkowy oferujących dostęp do aktualnych informacji z interesujących dziedzin takich jak: ceny akcji, wyniki sportowe, horoskopy, najnowsze i najważniejsze wiadomości itp. - szybsze pobieranie dzwonków, tapet i gier - możliwość obsługi prostych gier sieciowych - płynniejsze wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS (w tym zdjęć średniej wielkości) - możliwość stosowania telefonu jako modemu w celu podłączenia laptopa do Internetu - obsługa aplikacji Java, które wymagają połączenia z Internetem - obsługa komunikatorów internetowych (np. GG) czy dostęp do chatu - możliwość korzystania z Facebooka

Copyright (c) 2024 telepern.pl.