GSM - podstawy

Mieszkanie w centrum czy na przedmieściach Jak zlecić badania geotechniczne gruntu

GSM to najpowszechniej wykorzystywany standard telekomunikacyjny na świecie. Zasięg komórek działających w systemie GSM wynosi od kilkudziesięciu metrów do 35 kilometrów.

Krótka historia standardu GSM

Choć nad telefonią komórkową pracowano już od lat 40. XX wieku, historia systemu GSM rozpoczęła się na dobre w 1982 roku. Wtedy to, w ramach Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT), powołano do życia Groupe Spéciale Mobile (GSM) – zespół do spraw radiokomunikacji mobilnej.

stacja gsm

W grudniu 1986 roku, w wyniku umowy państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, na wyłączne potrzeby rodzącego się systemu GSM, zarezerwowano dwa przedziały częstotliwości w pasmie 900 MHz.

W 1987 roku założono GSM Memorandum of Understanding (GSM MoU) – Organizację zrzeszającą operatorów przyszłych systemów GSM. Kolejną instytucją powołaną dla rozwoju systemu GSM był Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (ETSI).

Skrót GSM zyskał wówczas nowe znaczenie – Global System for Mobile Communications (ogólnoświatowy system łączności bezprzewodowej).

W 1991 roku na targach w Genewie zaprezentowany został pierwszy pilotażowy system GSM. Technologia ta odniosła niekwestionowany sukces. W przeciągu zaledwie kilku miesięcy, kilkadziesiąt państw na czterech kontynentach zaczęło wykorzystywać standard GSM.

System GSM stał się najpopularniejszym systemem komórkowym na całym świecie.

Częstotliwości, dla których opracowano wersje systemu GSM i historia rozwoju standardu

Dotychczas opracowano wersje standardu GSM, funkcjonujące na następujących częstotliwościach:

 • 35 częstotliwości w pasmie 400 MHz (GSM 400 – technologia wykorzystywana przez operatorów w celu pokrycia dużych, niezamieszkanych obszarów)
 • 124 częstotliwości w pasmie 850 MHz (GSM 850 – wersja dostosowana do potrzeb rynku amerykańskiego, wprowadzona, obok GSM 1900, w większości krajów Ameryki Północnej i Południowej)
 • 174 częstotliwości w pasmie 900 MHz (GSM 900 Phase 1)
 • 374 częstotliwości w pasmie 1800 MHz (GSM 1800 Phase 2)
 • 299 częstotliwości w pasmie 1900 MHz (GSM 1900 – wersja dostosowana do potrzeb rynku amerykańskiego, wprowadzona, obok GSM 850, w większości krajów Ameryki Północnej i Południowej)

Skąd popularność systemu GSM?

Tajemnica tkwi w jego możliwościach. Wśród podstawowych możliwości oferowanych przez system GSM wyróżnić należy:

 • usługi głosowe
 • wysyłanie SMS-ów, EMS-ów, MMS-ów
 • pakietową transmisję danych (GPRS)
 • szybką pakietową transmisję danych (EDGE) – transmisję danych
 • komutowaną transmisję danych (CSD) – transmisję danych, w której opłata pobierana jest za czas połączenia
 • szybką komutowaną transmisję danych (HSCSD) – transmisję danych, w której opłata pobierana jest za czas połączenia

Wymienione wyżej przykłady wykorzystywania standardu GSM to tylko niewielka część spośród wszystkich pozostałych usług oferowanych przez ten system telekomunikacyjny.

Copyright (c) 2024 telepern.pl.